ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

head main kritikak

A lázadás hiábavalósága

A lázadás hiábavalósága

Eötvös Péter „Valuska” című operájának ősbemutatója az Eiffel Műhelyházban. Kritika.

Eötvös Péter nemzetközi viszonylatban az egyik, ha nem a legkeresettebb és legfoglalkoztatottabb operakomponista, akinek darabjait az elmúlt huszonöt évben a világ számos nagyvárosában vitték már sikerre. A Három nővér 1998-as bemutatóját követően egymásután kapta és kapja a felkéréseket – főleg német színházaktól – újabb zenés színpadi művek megalkotására. Komponált már operát angol, német és olasz nyelven is, de magyarul mindezidáig nem, és 2017-ig csak alkalomszerűen, pár előadás erejéig csendültek fel operáinak dallamai Budapesten. A felújítás előtti utolsó évadában aztán a Magyar Állami Operaház bemutatta a Szerelemről és más démonokról című opuszát, s ezzel párhuzamosan megbízást adott neki egy új zenés darab megalkotására. A komponista ez alkalomból témáját a kortárs magyar irodalomból merítette, s első magyar nyelvű operája Krasznahorkai László ikonikus művét, Az ellenállás melankóliáját adaptálta operaszínpadra.

A librettót megalkotó Keszthelyi Kinga és Mezei Mária szerencsére letettek a teljes regény felhasználásáról, s azzal sem próbálkoztak, hogy Tarr Béla legendás filmjéhez, a Werkmeister harmóniákhoz közelítsék alkotásukat, hiszen egy filmadaptáció más eszközökkel és lehetőségekkel dolgozik, mint amivel a színház világában élhetnek. Szövegkönyvük tömörít, s a jó dramaturgia kedvéért olykor átírja az eredetit: nem tartották meg Krasznahorkai minden szereplőjét, míg egyes figurákat nagyobb jelentőséggel ruháztak fel – erre Tünde néni, a polgármester figurája a legjobb példa –, s elsősorban Valuska János alakjára koncentráltak, ő lett a darab címszereplője is.

 valuska 1

Jelenet

Tarr filmjében nagy szerepe van a csendnek, Eötvös operájában pedig a szokatlan, borzongató, esetenként kakofóniába hajló hangzásvilágnak – ez teremti meg a történet egészét átható feszültséget. A zenekari árok két szélén helyet foglaló fúvósok és ütősök közrefogják a vonósokat, s az Eötvösre jellemző eklektikus, ez esetben zajoktól sem mentes, avantgárd elemeket és hagyományosabb megoldásokat ötvöző zenedramaturgia kiváló atmoszférateremtőnek bizonyul. A tömeg veszélyességét a szokatlan ritmika, az ütősök kiemelt szerepe és a fúvósok olykor erőteljesebb megszólalásai jelzik. A zenekari kíséret nem nélkülözi ugyanakkor a líraibb, érzelmesebb részleteket sem.

A parabolikus történet egy isten háta mögötti kisvárosban játszódik, ahol a polgármester mindent elkövet politikai befolyása megerősítése érdekében. Vándorcirkuszt hív a településre, aminek legnagyobb szenzációja a kitömött bálna és a herceg. A preparált emlős végül csak megrongálva jelenik meg a színpadon, s a herceget kerékpár vontatta „hintóval” hordják körbe, aminek függönyei mögül titokzatos fény világlik ki. Alakját egyszer sem látjuk a maga fizikai valójában, csak a jelenlétét érzékeljük. Mindez növeli a feszültséget, fokozza a baljóslatú atmoszférát és kidomborítja a figura misztikusságát. A cirkusz társulata felbolydítja a békés hétköznapokat, pusztító csőcselékké alakítja a tömeget, s a herceg ténykedése szükségszerűen tragédiába torkollik. Az események két szálon futnak: Valuska János és édesanyja, a szürke kisemberként a zavargások áldozatává vált Pflaumné tragikus sorsa tárul elénk az előadás két órája alatt. Eötvös saját meghatározása szerint a Valuska sorsszerű drámai jelenetek füzére, s nemcsak a zene, hanem a próza is teret kap benne. Ily módon összetett alkotás jött létre, melyben zene és szöveg szoros egységet alkot, s ahol az arányeltolódások megkívánják, zörejek, zajok uralják a hangzásvilágot. 

 valuska 2

Kiss András, Miksch Adrienn, Hábetler András, Haja Zsolt, Kósa Lőrinc és Szerekován János


A darab groteszk és kaotikus. Értelmezhető történelmi allegóriaként, tanmeseként a politikai manipulációról, amelyet minden realisztikussága ellenére körbeleng a misztikusság köde. A zenében pedig a szatirikus humor éppúgy jelen van, mint a titokzatosság, a félelem megbénító ereje s a gyengéd líraiság. Eötvös nagy profizmussal, remek színházi érzékkel megírt muzsikája egyszerre taszító és magával ragadó, és a modern opera avantgárd törekvéseit hagyományosabb zenei megoldásokkal ötvözve teremt modern hangzásvilágot.

Varga Bence minimalista színpadra állításának legfőbb jellemzője az üres színpad: a helyszíneket csak egy-egy díszletelem (villanyoszlop, székek és asztalok, egy fotel, vagy egy ágy) jelzi. A gördülékeny jelenetváltások mellett ennek a megoldásnak a legnagyobb erénye, hogy tág teret ad a zenei folyamatok kibontakozásának. A jó dramaturgiai érzékkel megvalósított világítástechnika kiválóan erősíti fel a zene által közvetített hangulatot. A tömeget megtestesítők sötét árnyalatú jelmezekbe öltöztetése – miközben a kisebb-nagyobb szólórészeket éneklők színesebb öltözékeket kapnak – közhelyes, de az előadás világába szépen illeszkedő megoldás. A jelmezek nem nélkülözik a humort – jó példa erre a polgármester rózsaszín ruhája, hasonló színű plüssel bevont táskája, vagy a főtiszt tetőtől talpig kitüntetésekkel teleaggatott maskarája. Varga nagy gondot fordított a színészvezetésre, s rendezése jól kiemeli a mondanivaló egyetemes jellegét: a lázadás elbukik, a csőcselékké vedlett tömeg tehetetlen a kegyetlen és manipulatív hatalommal szemben, amely maga is groteszk és komikus.

 valuska 3

Jelenet

Az előadás során nagy feladat hárult a zenekarra, hiszen meg kellett teremtenie a deklamáló énekszólamok drámai hátterét éppúgy, mint a melodramatikus részek zenei aláfestését vagy a különféle zajok, dodekafóniába hajló harmóniák, illetve a hagyományosabb stílust képviselő lírai részletek életre keltését is. Mindez heterogén hangzásvilágot eredményez, erőteljes fortékkal, lágy pianókkal, olykor fülsértő harmóniákkal. Szennai Kálmán vezetésével a zenészek jól vették az akadályokat. A kakofóniába hajló részletek elementáris ereje mellett érzelmekkel teli dallamokat is hallhattunk, az est zenekari zárása pedig igazán katartikusra sikerült.

A narrátor szerepét magára öltő Szalontay Tünde kellő távolságtartással, tárgyilagosan kommentálta a történéseket, s bár a mesélő alkalmazása dramaturgiailag nem mindig bizonyul a legszerencsésebb megoldásnak, a művésznő könnyed természetességgel oldotta meg a feladatot, sikeresen idézve meg a regény elbeszélőjének stílusát. Jelenléte tehát jól beleillett az előadás világába.

A címszerepet megformáló Haja Zsolt ismét egy kortárs darabban nyújtott nagyszerű alakítást. Megrendítő szerepformálása szuggesztíven jelenítette meg a valóságon és a társadalmon kívülálló együgyű figura tisztaságát. Szólamát technikailag kifogástalanul uralva, árnyaltan énekelt, baritonja a magasabb és mélyebb fekvésben is erőteljesen szólt, szerepformálása átgondolt, színpadi mozgása minden merevségtől mentes volt.

Pflaumnéként Miksch Adrienn lépett színpadra, jó színészi készséggel ábrázolva a gyötrődő anya s a kétségbeesett, az eseményekkel sodródó kispolgár figuráját. Meleg szopránja jól érvényesült szólamában, és érzékenyen jelenítette meg szólama apróbb lelki rezdüléseit is. Elbukása kiváltotta együttérzésünket.

 valuska 4

Erdős Attila és Szabóki Tünde


Szabóki Tünde
kellőképpen ellenszenvesre vette a polgármester alakját, miközben remekül kamatoztatta évtizedes színházi tapasztalatát, s nemcsak erőteljes drámai szopránjával, hanem határozott kiállásával is magára vonta a közönség figyelmét. Hitelesen azonosult a hatalmával visszaélő, manipulatív vezető alakjával, aki mindent és mindenkit felhasznál céljai elérése érdekében. 

Hábetler András baritonja telitalálat volt a professzor szerepében. Színészileg is jól jelenítette meg a feleségétől elhidegült férj karakterét, aki csak kényszerűségből adja nevét a várost irányító asszony üzelmeihez, de aki ugyanakkor pipogyasága miatt nem lázad fel egyértelműen ellene, holott rég kiábrándult a körülötte lévő világ kisszerűségéből, s Valuskával talán jobban megérteti magát, mint mással.

A Mádai szerepét megformáló Kiss András nem egyszer bizonyította már kiváló színészi készségét és hogy jelentős basszus hang birtokosa, aki magabiztosan jár-kel a színpadon. Vokális teljesítényére azúttal sem lehetett panaszunk, s emellett remekül is komédiázott. Megérdemelné, hogy a klasszikus operairodalom egy-egy nagyobb szerepét is rábízzák az Ybl-palotában.

Kiváló karakteralakítás volt Farkasréti Mária fejkendős parasztasszonya, aki komikusan hozta a tájszólással beszélő, régi időket képviselő nagymama alakját. Cser Krisztián a katona és a posztókabátos férfi szerepeiben több, mint korrekt alakítást nyújtott. A cirkuszigazgatót megformáló Horváth István fület gyönyörködtető tenorhangja jól érvényesült kisebb szólamában. Erdős Attila is a legtöbbet hozta ki a tiszt figurájából, komikus alakítása jól beleillett a tragikomikus hangulatba.

A tömeget megformáló énekkar ezúttal is kifogástalan teljesítményt nyújtott. A férfikar számára írt jelenetek kellő energiával, robbanó erejű fortékkal szólaltak meg.

 valuska 5

Szalontay Tünde, Hábetler András és Haja Zsolt


Az előadás végén a közönség felállva tapsolta meg a szerzőt és operáját. A Valuska dallamai a pesti ősbemutatót követően hamarosan Berlinben csendülnek majd fel, ami nem meglepő, s Krasznahorkai László külföldi ismertségét is figyelembe véve az opera diadalútja nagy valószínűség szerint nem fog megállni a német fővárosban.


Péter Zoltán


fotó: Nagy Attila


*

2023. december 2., Budapest, Eiffel Műhelyház, Bánffy Miklós terem

 

Eötvös Péter:

Valuska

Commedia tragica tizenkét képben, egy felvonásban, magyar nyelven, magyar és angol felirattal

 

Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című regénye alapján a szövegkönyvet Keszthelyi Kinga és Mezei Mária írta.

Angol nyelvű feliratok: Judith Sollosy

Díszlettervező: Devich Botond

Jelmeztervező: Huszár Kató

Világítástervező: Baumgartner Sándor

Játékmester: Gábor Sylvie és Valaki Andrea

Zenei asszisztensek: Hidegkuti Pálma, Jean Klára, Zsoldos Bálint

Karmesterasszisztens: Zsíros Levente

Karigazgató: Csiki Gábor

Rendező: Varga Bence

Szereplők:

Hagelmayer/Narrátor: Szalontay Tünde

Valuska János: Haja Zsolt

Pflaumné: Miksch Adrienn

Tünde: Szabóki Tünde

Parasztasszony: Farkasréti Mária

Tanár úr: Hábetler András

Posztókabátos férfi / Katona: Cser Krisztián

Direktor: Horváth István

A Herceg segédje: Papp Balázs e.h.

Nadabán: Kósa Lőrinc

Mádai: Kiss András

Volent: Szerekován János

Kalauz: Bátki Fazekas Zoltán

Főtiszt: Erdős Attila

Férfiak: Beeri Benjámin, Ninh Duc Hoang Long, Halász Gergely, Pataki Bence, Ujvári Gergely, Pál Botond, Varga Donát


Közreműködik a Magyar Állami Operaház Zenekara és Énekkara

Vezényel: Szennai Kálmán