Operák

Giuseppe Verdi

1813-1901

AIDA

Négyfelvonásos opera

Szövegét - François Auguste Ferdinand Mariette novellája nyomán - Camille Du Locle és Antonio Ghislanzoni írta.

Bemutató: 1871. XII. 24, Kairó, Khedivial Operaház

(photo credit: The Metropolitan Opera Archives)
 
 
SZEREPLŐK:
 

Aida - szoprán

Radames - tenor

 

Amneris - mezzoszoprán

 

Amonasro - bariton

 

Ramfis - basszus

 

A király - basszus

 

Egy hírnök - tenor

 

Főpapnő - szoprán

 

 

CSELEKMÉNY


Történik az ókori Egyiptomban

 

 

I. FELVONÁS

 

1. kép

Terem a királyi palotában, Memfisben. A kapun keresztül a háttérben piramisok és templomok látszódnak.

Az etióp hadsereg megtámadta Egyiptomot és Téba városa ellen tör.
Ramfis főpap közli a fiatal Radamesszel, hogy az istenek már kiválasztották a harcost, aki az egyiptomi sereget a hódítók ellen vezetheti. Radames reménykedik, hogy ő lesz az a harcos és hogy az általa imádott etióp rabszolganő, Aida is hősként tekint majd rá, amikor ő a győzedelmes hadjáratból hazatér.
A fáraó lánya, Amneris szerelmes Radamesbe. Sejti azonban, hogy Radames és Aida egymást szeretik. Látszólag jóindulattal viseltetik az általa gyűlölt Aida irányában, miközben féltékenyen figyeli Radames minden lépését.
A király érkezik alattvalóival és ünepélyesen bejelenti: Ízisz parancsára Radames lesz a kiválasztott, aki az egyiptomi sereget vezeti. 
Aidát a hír hallatán szörnyű kínok gyötrik: szerelme éppen az ő népe és az ott harcoló apja ellen indul csatába.

2.  kép

A Vulcan-templom Memfisben

 

Phtá templomában a papok és papnők isteneket engesztelő ceremóniája zajlik. Egyiptom győzelméért imádkoznak és azért, hogy az istenek védjék meg harcosaikat. Ramfis főpap átnyújtja Radamesnek a megszentelt hadvezéri kardot.

 

 

II. FELVONÁS


1. kép

Amneris lakosztálya Tébában

 

Amneris bizonyságot akar Aida érzelmeit illetően. Ravaszul azt hazudja a rabszolgalánynak, hogy Radamest megölték a harcban. Aida kétségbeesett zokogásával elárulja érzelmeit, így Amneris már biztosan tudja, hogy Aida a vetélytársa. Elárulja neki, hogy Radames nem halt meg és bosszút esküszik Aida ellen.

 

2. kép

Tér Téba  kapui előtt

 

Radames legyőzte az etióp hadsereget. A hadvezér diadalmasan vonul el katonái élén a király és az ujjongó tömeg előtt. Rabláncon hozzzák be az etióp foglyokat, köztük Aida apját, akiről az egyiptomiak nem tudják, hogy ő az etióp király.
Radames nagylelkűen azt kéri a királytól, engedje szabadon az etióp foglyokat. A fáraó beleegyezik, de a papok tiltakozására úgy dönt, túszként ott tartja Aidát és apját. Radamesnek jutalmul lánya kezét adja. Amneris diadalittasan tekint Radamesre, aki Aidával együtt kétségbeesetten igyekszik leplezni csalódottságát, miközben a fellelkesült tömeg a győztes hadvezért éljenzi.

 

 

III. FELVONÁS

 

A Nílus partján, közel Ízisz templomához


Amneris Ízisz templomában imádkozik.
Aida a holdfényes folyóparton várja Radamest, miközben rég nem látott hazája után vágyakozik. Váratlanul azonban apja lép elébe. Amonasro felszólítja a lányát, hogy csalja ki Radamesből, merre vonul az egyiptomi hadsereg, amelyet a bosszúra éhes etiópok így tőrbe tudnának csalni. Aida kétségbeesetten tiltakozik, de már közeleg Radames.
Kettőjük párbeszédét Amonasro kihallgatja. Aida arra kéri szerelmét, szökjenek meg együtt. Radames vívódik a hazája iránt érzett hűség és a szerelme között, de végül úgy dönt, Aidát választja. Elmondja a lánynak, hogy az egyiptomi katonák a Napata völgyben meg fogják támadni az etióp sereget. A diadalittas Amonasro ezt hallva előjön rejtekhelyéről. Radames most tudja meg, hogy Aida apja valójában az etióp király és kétségbeesetten döbben rá, hogy elővigyázatlanul elárulta saját hazáját. Ekkor tör rájuk Amneris és Ramfis.
Amonasro rá akar rontani a fáraó lányára, de Radames ezt megakadályozza. Aida és Amonasro elmenekülnek, Radames pedig megadja megát a főpapnak.

 

 

IV. FELVONÁS

 

1. kép

Terem a palotában

Amneris még mindig halálosan szereti Radamest. Maga elé hozatja az immár fogoly hadvezért és elmondja neki, hogy Amonasro szökés közben meghalt, Aida pedig elmenekült. Arra kéri Radamest, örökre mondjon le Aidáról és cserébe ő megmenti a férfi életét. Radames azonban visszautasítja; úgy érzi, Aida nélkül már nincs értelme az életének és bűnhődni akar.
A papok elé állva az ifjú hadvezér már nem is védekezik. Amneris könyörgése, majd kétségbeesett átkozódása ellenére a papok ítélőszéke dönt: Radamest élve kell befalazni a templom alatti kriptába.

2. kép

A templom alatti kripta

Radamest a sötét kriptába zárták: ez lesz az ő sziklasírja.
Váratlanul neszt hall a sötétben: Aida van ott, aki a kriptába rejtőzött, hogy együtt haljon meg szerelmével. Egymást átölelve búcsúznak a földi léttől, méltósággal várva a kegyetlen halált, miközben Amneris a sír fölött, a templomban imádkozik.- csb -