Operák

Pietro Mascagni

1863-1945

CAVALLERIA RUSTICANA

Egyfelvonásos opera

Szövegét - Giovanni Verga nyomán - Giovanni Targioni-Tozzetti és Guido Menasci írta.

Bemutató: 1890. V. 17, Róma, Teatro Costanzi

 

 

 

 

 

 

SZEREPLŐK:

 

Santuzza - szoprán

 

Turiddu - tenor

 

Lucia - alt

 

Alfio - bariton

 

Lola - mezzoszoprán

 

 

 

CSELEKMÉNY

 

 

Történik egy szicíliai faluban, 1880-ban, húsvét vasárnap

Színhely: tér a templom előtt

 

Turiddu, a parasztlegény dala hallatszik a távolból: szerelméről, Loláról énekel.

Santuzza, a fiatal parasztleány, elkeseredve keresi fel Turiddu anyját, Luciát. Elmondja neki, hogy Turiddu egykor – mielőtt elvitték katonának – Lolának udvarolt, de Lola időközben férjhez ment Alfióhoz, a fuvaroshoz. Turiddu hazatérve neki, Santuzzának kezdett udvarolni és ő beleszeretett a fiúba. Lola azonban újra behálózta Turiddut és Santuzza most már nem csak kedvesét fél elveszíteni, de oda a jó hírneve is. Az anya elkeseredve hallgatja a lányt, majd misére indul a templomba.

Megérkezik Turiddu, akit Santuzza felelősségre von. Könyörög, hogy a férfi térjen vissza hozzá, de Turiddu előbb mindent tagad, majd feldühödve ellöki a lányt és Lola után siet a templomba.

A templom felé közeledő Alfiót a kétségbeesett és megalázott Santuzza megállítja és beszámol neki felesége hűtlenségéről. Alfio feldúltan, bosszúvággyal a szívében távozik, Santuzzát pedig ezt látva gyötri a lelkiismeretfurdalás.

Turiddu a misét követően vágytól fellelkesülten tér be többedmagával a kocsmába, ahol a nőkre és a szerelemre mond mindenki előtt pohárköszöntőt. Váratlanuk belép Alfio. A gyanútlan Turiddu őt is borral kínálja, amit a fuvaros komoran visszautasít. Turiddu hirtelen mindent megért. Ősi szokás szerint Alfio fülébe harap – így „veszi vérét" –, ami annyit jelent: elfogadja a kihívást.

Alfio a kertek alján várja Turiddut. Az elgyöngült fiú tudja, mi vár rá. Sírva vesz végső búcsút anyjától, kérve őt, hogy vigyázzon Santuzzára, akinek házasságot ígért, majd kirohan.

Pillanatok múlva egy asszony sikoltása hangzik: „Megölték Turiddut!"